Rueda De Casino. Savičiausias salsos stilius, suburiantis poras į vieną ratą, kuriame, lyderiui šaukiant ispaniškus figūrų pavadinimus, visos poros sinchroniškai juos atlieka, besikeisdamos partneriais. Dažnai figūra turi ne tik pavadinimą bet ir gestinį kodą, palengvinantį situaciją grojant labai garsiai muzikai. Tam, kad susiformuotų rueda, būtinos bent dvi poros, vienas šaukiantysis figūrų pavadinimus ir visi vyrai turi jas mokėti. Nauja pora į jau susiformavusią ruedą priimama tik su šaukiančiojo leidimu, o padariusi klaidą ruedoje pora, pagal taisykles, turi ją palikti. Kadangi kiekvieno trenerio išmokinta rueda gali skirtis nuo kito, ji šokama kartu ją išmokusių draugų rate ir pagrindinis jos tikslas- pasilinksminimas. Sakoma, kad puikiai įvaldžius rueda de casino poros turi sugebėti šokti užmerktomis akimis.

Rueda de casino istorija prasidėjo XVIII amžiuje iš Haičio į Kubą imigruojant prancūzam, kurie čia šokdavo prancūzų „contradanza“ iš kurios kilo kubietiška „contradanza“. Kubiečiai interpretuodavo „contradanza“ kurdami figūras ir šaukinius jom. Manoma, kas jau šešto dešimtmečio pabaigoje rueda, tokia kokią mes ją matome šiandien vystėsi Havanos casino, arba Havanos gramatikos mokykloje, arba naktiniame klube, vadintam „Casino Deportivo“. Apie 1980m rueda de casino tapo nacionaline Kubos tradicija, ją televizijos programoje Para Bailar pristačius choreografui ir šokėjui Rosendo.

Pagrindinės Rueda De Casino figūros:

1.
a) Al medio (i viduri)
b) Abajo (į apačią)
c) Exhibe (parodyk)
d) Di le que no (sakyk jai, kad ne)
e) Enchufla (sujunk)
f) Adios (viso gero)

2.
a) Exhibe dos (parodyk2)
b) Enchufla doble (sujunk dvigubas)
c) Adios con hermana (viso gero sesei)
d) Candado (spyna)
e) Pelota (con 1,2,3)

3.
a) Arriba Tiempo España (į viršų Ispanijos laiku)
b) Tarro, Tarro de mentira (ąsotis, ąsotis su apgaule)
c) Sombrero (skrybelė)
d) Vacila (siubuok)
e) Kentucky (KFC)

4.
a) Da me dos, con una, con dos, con tres (duok man dvi su Viena, dviem, trim)
b) Evelyn (lazdynas)
c) Setenta (70)
d) Mambo
e) El uno (1)

5.
a) Dame la de arriba (duok man iš viršaus)
b) Enchufla pa’ arriba (sujunk į viršų)
c) Vacílense los dos (pasilinksminkit abu)
d) Clave (raktas)
e) El dos (2)

6.
a) Croqueta (Kroketa)
b) Setenta complicado (70 komplikuotai)
c) Enchufla al medio con dos, derecha, izquierda (sujunk į vidurį su 2, dešinė, kairė)
d) La Flor (gele)
e) Ocho (8)

7.
a) Puente (Tiltu)
b) Setenta y uno (71)
c) Setenta y dos (72)
d) Guaguanco
e) Dedo (pirštas)

8.
a) Setenta y tres (73)
b) Setenta por la espalda (70 per nugarą)
c) Beso (bučinys)
d) Dame con las manos
e) Cadena (Grandinė)
f) Cadena Hombres

Pasidalink su draugais !